กลุ่มสินค้าของเรา

product-vegetable

ผัก

product-fruit

ผลไม้

About Company

ico

บริษัท โออิตะ จำกัด

ตั้งแต่ 2554 บริษัท โออิตะ จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อดำเนินการค้าอาหารทะเลจากประเทศต่างๆ ที่มีชื่อเสียง เข้ามาสู่ประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัด สมุทรสาคร และมี บริษัท สาขาในประเทศอินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์

เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จากพื้นที่การผลิตหลักของอินเดีย ตะวันออกกลาง และ ฟาร์อีสท์ ในฐานะที่เราเป็นบริษัท ดำเนินธุรกิจด้านการค้าอาหารทะเล ในรูปแบบสด แบบมีชีวิต และแบบแช่แข็ง จากทั่วโลก มาจำหน่ายในประเทศไทย อาทิ ปูม้า ปูทะเล กุ้งแม่น้ำ กุ้งมังกร หอยแครง ปลาซาร์ดีน ปลาทู ปลาหมึกแช่แข็ง เป็นต้น